Slovácký krúžek Hodonín, z.s.

Zde je něco málo o naší historii

Novodobá historie Slováckého krúžku Hodonín začíná v polovině roku 1999. Kdy na nedělním programu Svatovavřineckých slavností vznikla myšlenka založení hodů v Hodoníně. Za naplněním této myšlenky stojí Kateřina Kristová, Lubka Vacenovská (roz. Tomanová) a Miroslav Havlík. Na konci prosince 1999 se konala 1. schůzka.

Začátkem roku 2000 bylo založeno občanské sdružení Slovácký krúžek Hodonín. Poprvé se hodová zábava Svatovavřineckých slavností konala 6. srpna a roku 2002 byla hodová zábava rozšířena o pondělní hodové dozvuky.

Ke vzniku Slováckého krúžku a hodů v Hodoníně v dnešní podobě byl velmi nakloněn a přispěl k jejich realizaci tehdejší ředitel Domu kultury Stanislav Pěnčík. Stejně tak velkou podporu měl SK v následujícím řediteli Zdeňkovi Grombiříkovi.
Celý koncept podoby hodů od průvodu po zábavu vytvořil PhDr. Jan Krist, tehdejší ředitel NULK ve Strážnici. Citlivě vytvořil podobu pro okresní město, začlenil Galerii umělců a spojil výrazné prvky z tradičních hodů z regionu, na jejímž pomezí se Hodonín nachází.

V prvních letech se hodového průvodu účastnily pozvané okolní soubory a obohacovaly program svým vystoupením. V dalších letech, se stoupajícím počtem místních i přespolních krojovaných, se od hostů upustilo a je zcela v režii SK. Hody v Hodoníně se zabydlovaly a dostávaly do většího povědomí a tím stoupal i počet návštěvníků.


Naše úspěchy

Výroční cena města Hodonína

V roce 2019 obdržel Slovácký krúžek Hodonín od rady města Výroční cenu za zásluhy v oblasti kultury a folkloru.

Účinkování na Tvrdonických slavnostech

V roce 2019 jsme účinkovali na festivalu Podluží v písni a tanci, kde jsme společně s FPS Erteple vystupovali s adaptací na Romeo a Julie.

Přijďte si s námi zatančit a zazpívat

Máš v rodině kroj a nikdo ho nenosí? Tak ho opraš, obleč a přidej se k nám.
Pokud kroj nemáš, tak ti ho půjčíme.

Přejít nahoru