Baví tě folklór?
Tak se k nám přidej!

Přijď si s námi zatančit a zazpívat u cimbálu nebo dechovky.
Nemáš kroj?

Co nás v roce 2024 čeká

Fašank a průvod 2024

Přijďte se podívat v sobotu 10. 2. na Masarykovo náměstí v Hodoníně na tradiční fašank. Nebude chybět vystoupení krojovaných ani průvod masek zakončen jejich představením u Domu kultury.

Krojový ples Hodonín 2024

Zatančete si s námi 10. 2. na DH Bojané a CM Hudci z Kyjova v DK Hodonín. Čeká vás bohatá tombola, předtančení České besedy a spousty místních i přespolních krojovaných.

Svatovavřinecké hody 2024

Léto vyvrcholí 11. a 12. 8. Svatovavřineckými hody na Masarykově náměstí v Hodoníně. Těšit se můžete na tradiční průvod krojovaných a k poslechu i tanci bude hrát DH Mistříňanka.

O Slováckém krúžku

Novodobá historie Slováckého krúžku Hodonín začíná v polovině roku 1999. Kdy na nedělním programu Svatovavřineckých slavností – vzniká myšlenka založení hodů v Hodoníně. U naplnění této myšlenky stojí Kateřina Kristová, Lubka Vacenovká (roz. Tomanová) a Miroslav Havlík. Na konci prosince 1999 se konala 1. schůzka. Začátkem roku 2000 bylo založeno občanské sdružení Slovácký krúžek Hodonín.
Poprvé se hodová zábava na Svatovavřineckých slavností konala 6. srpna a roku 2002 byla hodová zábava rozšířena o pondělní hodové dozvuky.

Podluží a Kyjov pohromadě?

Ano! Jelikož je Hodonín město na pomezí regionu Podluží a Kyjovsko, můžeme chodit v krojích z obou oblastí.

Dědictví

Zavázali jsme se k zachování a propagaci jedinečných tradic a kulturního dědictví Slováckého regionu tak, aby se i nadále dařilo dalším generacím.

Folklorní komunita

Podporujeme pocit sounáležitosti a společenství mezi našimi členy a účastníky. Vytváříme tak příležitosti pro celoživotní přátelství a společné zážitky.

Přijďte si s námi zatančit a zazpívat

Máš v rodině kroj a nikdo ho nenosí? Tak ho opraš, obleč a přidej se k nám.
Pokud kroj nemáš, tak ti ho půjčíme.

Přejít nahoru